No Día das Letras Galegas celebramos un encontro con profesionais do sector cultural na cidade