Por primeira vez en 30 anos, coa Marea Atlántica baixou o prezo do bus: un 8% o billete xeral, un 12% coa Tarxeta Millennium e un 30% na tarifa social. Ademais, duplicamos os quilómetros de carril bici para fomentar o uso seguro da bicicleta.